Akkreditering

Kiwa Inspection & Testing er akkreditert i henhold til ulike internasjonale standarder:

 • ISO14966 (internasjonal)
 • NEN 5896 (nederlandsk – asbest)
 • NEN 2990 (nederlandsk – asbest etter fjerning av asbest)
 • NEN 2991 (nederlandsk – vurdere asbestrisiko)
 • MDHS 77 (testing av britisk asbest)
 • NBN T96-102 (Belgia – asbest)
 • MTA / MA-051 / A04 (spansk asbest)
 • VDI3492 (Tyskland – asbest)
 • VDI 3866 Blatt 5 (Tyskland asbest)
 • NF X43-050 (fransk asbest)
 • NIOSH 7402 (USA – asbest)

European Accreditation Brochure