HVA ER KIWA INSPECTION & TESTING?

Kiwa Inspection & Testing er et internasjonalt miljø- og asbestlaboratorium etablert i Belgia i 1985. I vårt laboratorium analyserer vi prøver fra hele verden. Kiwa Inspection & Testing er i stand til å analysere materialer innen 24 timer over hele Europa. I tillegg til asbestanalyse er Kiwa Inspection & Testing spesialisert på å levere inspeksjoner etter asbestsanering.

Vi tester ulike prøver for asbestfibre:

 • materialer / bulk
 • støv
 • luft
 • vann
 • jord

Asbestprøver

Hvert år analyseres det mer enn 100 000 prøver ved vårt hovedkontor i Rotterdam med topp moderne utstyr. Analyser skjer i henhold til den nyeste asbestlovgivningen og retningslinjene. I tillegg har vi mer enn 50 mobile laboratorier til disposisjon som utfører luftmålinger, prøvetaking og prøveanalyse på stedet.

Asbestanalyse og sluttinspeksjon

Alle har rett til et trygt leve- og arbeidsmiljø. Kiwa Inspection & Testing bidrar til å oppnå dette med sin kjernevirksomhet: asbestanalyser og sluttinspeksjoner, med høyest mulig sikkerhetsnivå. Kiwa Inspection & Testing gir daglig høyt kompetente sluttinspeksjoner etter fjerning av asbest for å sikre et trygt og rent leve- og arbeidsmiljø.

Spesialiserte asbestanalytikere

Kiwa Inspection & Testing er en meget kompetent aktør innen asbestanalyse og sluttinspeksjoner. Våre analytikere og inspektører kjenner alle fordelene og ulempene ved asbest, keramiske fibre og hva effekter av asbest er. Kiwa Inspection & Testing har flere uavhengige asbestlaboratorier til disposisjon som er akkreditert i henhold til nederlandsk lovgivning.

Hvorfor velge Kiwa Inspection & Testing?

 • Spesialisert innen asbestforskning
 • Utstyrt med mobile laboratorier
 • Profesjonell budtjeneste
 • Serviceorientert og rask levering
 • Beredskapsservice utstyrt med et mobilt skanningelektronmikroskopi (SEM)
 • Akkreditert i henhold til de nyeste asbeststandardene
 • Leverer et unikt verktøy: Arbeidsplanlegger

For mer informasjon, besøk Kiwas Inspection & Testing nettsted.

Abonner på vårt nyhetsbrev