Hvordan gjenkjenner jeg asbest?

Når asbestfibre oppdages i prøven, kan du velge å fjerne den.
Asbest er et samlebegrep for seks naturlige mineraler med en fiberstruktur.
Disse fibrene har lenge vært kjent for sine forskjellige egenskaper; de er sterke, slite ikke, og kan stå imot høye temperaturer.
Videre var det billig å installere.

Asbest applikasjoner

Tidligere har asbestholdige materialer vært mye brukt i bygninger og hus.
Senere ble det kjent at asbest kunne medføre store farer for folkehelsen, som for eksempel lungekreft.
I Nederland brukes mange typer: hvit asbest (krysotil), blå asbest (krokidolitt) og brunt asbest (amositt).

Mineralet blir fortsatt utvunnet og brukes over hele verden.
I enkelte land, inkludert Nederland, er bruk av asbest strengt forbudt.
For mer informasjon om asbest og andre farlige materialer, klikk på asbest.

Vår forskning er for tiden fokusert på farlige fibre som asbest og keramiske fibre.
Asbest forekommer fortsatt i mange applikasjoner. Mer enn 3.500 asbestapplikasjoner er kjent og blir påvist.

Å gjenkjenne asbestfibre er ikke mulig med bare øynene.
Materialer kan, på grunnlag av kunnskap og erfaring, bli gjenkjent og merket som asbestmistenkelig.
I laboratoriet vil det bli bestemt om materialet inneholder asbest ved bruk av et mikroskop.

For mer informasjon om asbestsaneringsfirmaer, asbestanalyser og andre farlige materialer, vennligst kontakt oss.