Asbest analyse water (1l) + verzendpakket

165.00

Middels onderzoek met microscopie kan worden vastgesteld of er in water asbesthoudende vezels aanwezig zijn. U kunt middels een potje met hermetisch af te sluiten deksel een watermonster bij ons laboratorium aanleveren. Een water monster moet 1l bevatten. U kunt dit professioneel doen doordat u bij uw bestelling het verzendpakket ontvangt.

Ook kunt u ons het materiaal op een veilige manier laten bemonsteren. Bestel dan de Asbest analyse water (1l) + monstername.

U kunt het stukje materiaal versturen naar
<strong>Kiwa Inspection & Testing
t.a.v. Laboratorium
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland</strong>

Let op: U bent bij het opsturen van een monster zelf aansprakelijk wanneer de verpakking zou lekken en eventueel asbesthoudend materiaal vrij komt.

Categorieën: ,