Asbest analyse + verzendpakket

35.00

Alleen microscopisch onderzoek kan vaststellen of materiaal asbest bevat. Hiervoor is een monster van het materiaal van ca. 2 bij 2 cm nodig.
U moet het monster dubbel verpakt en in een stevige envelop verzenden. U kunt dit professioneel doen doordat u bij uw bestelling het verzendpakket ontvangt.

<strong>Hoe werkt het?</strong>
<strong>Stap 1:</strong> U besteld een Asbest analyse + verzendpakket
<strong>Stap 2:</strong> U ontvangt van ons laboratorium een verzendpakket (dit kan enkele dagen duren)
<strong>Stap 3:</strong> Na ontvangst van het verzendpakket doet u het materiaal dubbel verpakt retour aan ons laboratorium op basis van onderstaande correspondentie.
<strong>Stap 4:</strong> U ontvangt een analysecertificaat van het door u opgestuurde materiaal per mail.

U kunt het stukje materiaal versturen naar
<strong>Kiwa Inspection & Testing
t.a.v. Laboratorium
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland</strong>

Wilt u het nemen van een monster overlaten aan ons? Bestel dan de Asbest analyse + monstername en laat één van onze ervaren medewerkers een monster nemen en naar ons laboratorium brengen.

Let op: U bent bij het opsturen van een monster zelf aansprakelijk wanneer de envelop zou scheuren en eventueel asbesthoudend materiaal vrij komt.