Asbest analyse SEM + verzendpakket

165.00

Via Scanning Elektronen Microscopie kunnen zelfs de kleinste vezels in materiaal worden gedetecteerd aan de hand van elektronen die een weergave geven van de oppervlakte en inhoud van het materiaal.

Middels deze analyse weet u met zekerheid of het door u aangeleverde materiaal asbest bevat. Hiervoor is een monster van het materiaal van ca. 2 bij 2 cm nodig.
U moet het monster dubbel verpakt en in een stevige envelop verzenden. U kunt dit professioneel doen doordat u bij uw bestelling het verzendpakket ontvangt.

Ook kunt u ons het materiaal op een veilige manier laten bemonsteren. Bestel dan de Sem analyse + monstername.

U kunt het stukje materiaal versturen naar
<strong>Kiwa Inspection & Testing
t.a.v. Laboratorium
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland</strong>

Let op: U bent bij het opsturen van een monster zelf aansprakelijk wanneer de envelop zou scheuren en eventueel asbesthoudend materiaal vrij komt.

Categorieën: ,