Analyse Chroom-6

105.00

Chroom-6-houdende primer is in het verleden in Nederland op grote schaal toegepast op metaaloppervlakten van onder meer schepen, treinen, vliegtuigen, auto’s, defensiematerieel, bruggen, viaducten en op industriële objecten als fabrieken en opslagtanks. De gevaren met chroom-6 ontstaan wanneer men het object waarop de primer is aangebracht gaat bewerken (boren, slijpen, lassen) of als men de verf en de onderliggende primer gaat verwijderen. In principe dus alle activiteiten waarbij deeltjes kunnen vrijkomen, in rook-, damp- of stofvorm. Die deeltjes zullen chroom-6-houdend zijn en kunnen, meestal door inademing, in het lichaam terechtkomen. Maar ook allergische reacties door blootstelling aan de huid en vergiftiging door opname via de mond (inslikken) vormen een gezondheidsrisico.

U kunt uw materiaal versturen naar ons laboratorium voor een analyse. Hiervoor is materiaal van c.a. 2 cm bij 2 cm.
Kiwa Inspection & Testing
t.a.v. Laboratorium
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland

Let op: U bent bij het opsturen van materiaal zelf aansprakelijk wanneer de envelop zou scheuren of beschadigen.