Kiwa Inspection & Testing

Over ons

Kiwa Inspection & Testing is een internationaal microbiologisch, milieu- en asbestlaboratorium. In het asbestlaboratorium analyseren we asbestmonsters en keramische vezels van over de hele wereld. In het microbiologisch laboratorium voeren we analyses uit zoals Legionella en andere parameters in water alsmede lucht- en hygiëneonderzoek.

 

Waarom kiest u voor Kiwa Inspection & Testing?

Lees meer »

Onze diensten

Zware metalen

Binnenkort breidt ons lab uit met analyses op zware metalen
Lees meer

Werkplanner

Voor het maken van een efficiënt en eenvoudig plan van aanpak voor asbestverwijdering
Lees meer

Legionella behandeling

Behandeling Legionella bij constatering van Legionellabesmetting
Lees meer

Luchtonderzoek

Binnenmilieu kwaliteit verbeteren, controleer het door de luchtkwaliteit meten
Lees meer

Wateronderzoek

Wateronderzoek op diverse parameters en meetprogramma's
Lees meer

NEN 2991: Risicobeoordeling asbest

Kiwa Inspection & Testing is geaccrediteerd voor het nemen én analyseren van monsters conform NEN2991
Lees meer

PCB's, PFOS/PFOA, HBCDD

Diensten uitgebreid met chemische analyses
Lees meer

Face Fittest

Kiwa Inspection & Testing is ‘Gele Safety Sign Erkend’ en dus gecertificeerd voor het uitvoeren van de Face Fittest.
Lees meer

Asbest analyse materiaal en/of kleefmonsters

Analyses op materiaal-/bulk-, grond-, stof/kleef- en luchtmonsters op de aanwezigheid van asbest of keramische vezels
Lees meer

Asbest scanning elektronenmicroscopie

Met scanning elektronen microscoop (SEM), kunnen asbestvezels en keramische vezels worden geïdentificeerd
Lees meer

Asbest luchtmetingen

Kiwa’s mobiele buitenlaboratoria kunnen op locatie, bijvoorbeeld na asbestverwijdering of een calamiteit, luchtmetingen uitvoeren en analyseren
Lees meer

Asbest calamiteiten

Kiwa Inspection & Testing staat 24 uur per dag klaar om uit te rukken naar een calamiteit
Lees meer
Disclaimer